ნუ მოკლავ ჯაფარას
GEL 14.9
ნუ მოკლავ ჯაფარას
GEL 14.9
მიდი, დააყენე დარაჯი
GEL 14.9