აზრები
GEL 12.5
მსჯელობა მეცნიერებისა და ხელოვნების შესახებ
GEL 9.3
სიზიფის მითი
GEL 13.95
სიყვარულის ხელოვნება
GEL 12
სულის ვნებანი
GEL 9.3
სხვა ენა
GEL 19.5
ფილოსოფია - ძალიან მოკლე შესავალი
GEL 10.9
ჯნანა იოგა
GEL 12.5