ძმები კარამაზოვები
GEL 27.9
მოთამაშე, იატაკქვეშეთის ჩანაწერები, უპოვარნი
GEL 19.9
დანაშაული და სასჯელი
GEL 25.9