საბოლოო აღწერა ჩამოფასებამდე
GEL 7
99 ფრანკი
GEL 11.99