შენი ბიზნესკეისის ასაგებად
GEL 23
ემოციური ინტელექტი
GEL 19.9
საკუთარი თავის მართვა
GEL 19.9
ლიდერობა
GEL 19.9