მსოფლიოს დროშები
GEL 9.95
მოდი, მიმატებით დავიწყოთ
GEL 6.95
მოდი, გამოკლებით დავიწყოთ
GEL 6.95
მოდი, გამრავლებით დავიწყოთ
GEL 6.95
მოდი, გაყოფით დავიწყოთ
GEL 6.95
ვისწავლოთ შინ - ფერები
GEL 5.95
ვისწავლოთ შინ - რიცხვები
GEL 5.95
ვისწავლოთ შინ - მათემატიკა და ლოგიკური მსჯელობა
GEL 5.95
მათემატიკა - ვისწავლოთ შინ 7-9 წელი
GEL 5.95
ვისწავლოთ შინ - თვლა
GEL 5.95
ნამდვილი და მოგონილი ამბები (პირველკლასელთათვის)
GEL 5.9
სტარტი 1
GEL 7
ინგლისური წერის დედანი 1-2
GEL 3
New Building Blocks (I-IV კლასები) ფლეშქარდები
GEL 35
ნამდვილი და მოგონილი ამბები (მეორეკლასელთათვის)
GEL 5.9
სტარტი 2
GEL 7
ნამდვილი და მოგონილი ამბები
GEL 5.9
სტარტი 3
GEL 7
ნამდვილი და მოგონილი ამბები
GEL 5.9
სტარტი 4
GEL 7
ნამდვილი და მოგონილი ამბები
GEL 5.9
გამრავლების ტაბულა (დაწერე და წაშალე)
GEL 8.9
80-ზე მეტი გონების სავარჯიშო (10+)
GEL 8.9
რუსულ-ქართული სასკოლო ლექსიკონი
GEL 15