bookspace
თარგმანი როგორც შემოქმედება
GEL 15.9
ცუდი აზრების პატარა წიგნი
GEL 6.9
მშობელსა და შვილს შორის
GEL 19.95
ადამიანის ბუნების შეცნობისათვის
GEL 20.9
კოსმოსი
GEL 21.9
რეჟისორის ხელობა : სახელმძღვანელო თეატრისათვის
GEL 15
საკუთარი ნახატი
GEL 19.5
ბუცები და ტყავის ჩექმა
GEL 13.5
LIFE IN SOVIET GEORGIA
GEL 29.95
77 ამბავი 1942 წლის შეთქმულებაზე
GEL 15.95
ოპერა
GEL 13.95
100 ძველი ისტორია ჰეროდოტესგან
GEL 11.95
წმინდა კოლხეთი
GEL 24.95
THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF GEORGIA, STRUGGLE FOR INDEPENDENCE 1918-1921
GEL 11.95
150 ამბავი ალექსანდრე ორბელიანზე
GEL 17.95
მამები და შვილები
GEL 10
ჩენედელის მოგონებანი
GEL 21.95
საკვანძო სიტყვა ფერეიდანი
GEL 11.95
დიპლომატიის ისტორია (1920-1939)
GEL 14.9
ბალანჩინი და მისი დაკარგული მუზა
GEL 19.9
აუტისტი ბავშვი
GEL 14.9
გუშინ
GEL 15
ქვიარ გრძნობები
GEL 7
ჩანაწერები კინემატოგრაფიაზე
GEL 15